ผู้อำนวยการ สพม. เขต 26

รองผู้อำนวยการ สพม. เขต 26

ลิ้งค์ :

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

1. กลุ่มอำนวยการ
2. กลุ่มนโยบายและแผน
3. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
4. กลุ่มบริหารงานบุคคล
5. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
6. กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
7. กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีฯ
8. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
9. กลุ่มกฎหมายและคดี
10. หน่วยตรวจสอบภายใน

สถิติการใช้งาน :

เข้าใช้จาก IP : 35.173.57.84
Online อยู่ : 1
วันนี้ 9
เมื่อวานนี้ 365
เดือนนี้ 5,320
ปีนี้ 8,249
รวมทั้งหมด 8,249
Record: 718 (26.02.2020)
( Counter 28-02-2020 )
ลำดับที่ รายการข่าวประชาสัมพันธ์ อ่าน วันที่
1 แบบฟอร์มเบิกสวัสดิการการศึกษาบุตร 2803
2 แบบฟอร์มเบิกสวัสดิค่ารักษาพยาบาล 2636
3 แบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online 3006
4 เฉลยสมุดเงินสด 2513
5 เฉลยรายงานเงินคงเหลือประจำวัน 2525
6 โจทย์ตัวอย่างบัญชี 2640
7 แบบฟอร์มการขอลาออกจากราชการ 2702
8 รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 3045
9 เอกสารขับเคลื่อนนโยบายสู่ภาคปฏิบัติ 3035
10 ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ งบดำเนินงาน 2894
11 แบบ สรจ3 65ปี 2649
12 แบบฟอร์มรับบำนาญ 2565
13 ถอนเงินประกันสัญญา 15906
14 แบบใบลาพักผ่อน 2651
15 ใบสำคัญรับเงิน 2809
16 ส่งใช้เงินยืม 2707
17 สัญญายืมเงิน 3150
18 แบบฟอร์มหนังสือรับรองตัวบุคคล 2831
19 แบบฟอร์มการขอมีบัตรประจำตัว 2501
20 แบบใบขอยกเลิกวันลา 2610
21 แบบใบลาพักผ่อน 2667
22 แบบใบลากิจ ลาป่วย คลอดบุตรและลาเพื่อดูแลภรรหลังคลอด 2664
23 แบบใบบันทึกยืม ก.พ.7 2572
24 แบบใบขอเพิ่มวุฒิใน ก.พ.7 2665
25 แบบคำขอเปลี่ยนชื่อ - สกุล ในทะเบียนประวัติ และ ก.พ. 7 2503
26 ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน 2637

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 (มหาสารคาม)
The Secondary Education Service Area Office 26
ที่อยู่ : ถนนเลี่ยงเมืองมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด
ตำบล แวงน่าง อำเภอ เมือง
จังหวัด : มหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ : 44000
หมายเลขโทรศัพท์ : 043777987
โทรสาร : 043777987


https://www.facebook.com/profile.php?id=100011242578667 twitter secondaryspm26@gmail.com line messages  
  Copyright © 2018 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26