ผู้อำนวยการ สพม. เขต 26

รองผู้อำนวยการ สพม. เขต 26

ลิ้งค์ :

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

1. กลุ่มอำนวยการ
2. กลุ่มนโยบายและแผน
3. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
4. กลุ่มบริหารงานบุคคล
5. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
6. กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
7. กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีฯ
8. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
9. กลุ่มกฎหมายและคดี
10. หน่วยตรวจสอบภายใน

สถิติการใช้งาน :

เข้าใช้จาก IP : 3.83.32.171
Online อยู่ : 5
วันนี้ 355
เมื่อวานนี้ 158
เดือนนี้ 696
ปีนี้ 696
รวมทั้งหมด 696
Record: 355 (20.01.2020)
( Counter 20-01-2020 )
ลำดับที่ รายการข่าวประชาสัมพันธ์ อ่าน วันที่
1 แบบฟอร์มเบิกสวัสดิการการศึกษาบุตร 2223
2 แบบฟอร์มเบิกสวัสดิค่ารักษาพยาบาล 2054
3 แบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online 2399
4 เฉลยสมุดเงินสด 1933
5 เฉลยรายงานเงินคงเหลือประจำวัน 1973
6 โจทย์ตัวอย่างบัญชี 2064
7 แบบฟอร์มการขอลาออกจากราชการ 2151
8 รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 2460
9 เอกสารขับเคลื่อนนโยบายสู่ภาคปฏิบัติ 2472
10 ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ งบดำเนินงาน 2319
11 แบบ สรจ3 65ปี 2083
12 แบบฟอร์มรับบำนาญ 2004
13 ถอนเงินประกันสัญญา 15345
14 แบบใบลาพักผ่อน 2108
15 ใบสำคัญรับเงิน 2258
16 ส่งใช้เงินยืม 2167
17 สัญญายืมเงิน 2612
18 แบบฟอร์มหนังสือรับรองตัวบุคคล 2291
19 แบบฟอร์มการขอมีบัตรประจำตัว 1962
20 แบบใบขอยกเลิกวันลา 2059
21 แบบใบลาพักผ่อน 2121
22 แบบใบลากิจ ลาป่วย คลอดบุตรและลาเพื่อดูแลภรรหลังคลอด 2121
23 แบบใบบันทึกยืม ก.พ.7 2040
24 แบบใบขอเพิ่มวุฒิใน ก.พ.7 2099
25 แบบคำขอเปลี่ยนชื่อ - สกุล ในทะเบียนประวัติ และ ก.พ. 7 1960
26 ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน 2108

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 (มหาสารคาม)
The Secondary Education Service Area Office 26
ที่อยู่ : ถนนเลี่ยงเมืองมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด
ตำบล แวงน่าง อำเภอ เมือง
จังหวัด : มหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ : 44000
หมายเลขโทรศัพท์ : 043777987
โทรสาร : 043777987


https://www.facebook.com/profile.php?id=100011242578667 twitter secondaryspm26@gmail.com line messages  
  Copyright © 2018 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26