ผู้อำนวยการ สพม. เขต 26

รองผู้อำนวยการ สพม. เขต 26

ลิ้งค์ :

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

1. กลุ่มอำนวยการ
2. กลุ่มนโยบายและแผน
3. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
4. กลุ่มบริหารงานบุคคล
5. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
6. กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
7. กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีฯ
8. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
9. กลุ่มกฎหมายและคดี
10. หน่วยตรวจสอบภายใน

สถิติการใช้งาน :

เข้าใช้จาก IP : 3.235.75.196
Online อยู่ : 5
วันนี้ 98
เมื่อวานนี้ 109
เดือนนี้ 5,341
ปีนี้ 5,341
รวมทั้งหมด 5,341
Record: 499 (17.03.2020)
( Counter 30-03-2020 )
ลำดับที่ รายการข่าวประชาสัมพันธ์ อ่าน วันที่
1 แบบฟอร์มเบิกสวัสดิการการศึกษาบุตร 3182
2 แบบฟอร์มเบิกสวัสดิค่ารักษาพยาบาล 2973
3 แบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online 3389
4 เฉลยสมุดเงินสด 2864
5 เฉลยรายงานเงินคงเหลือประจำวัน 2858
6 โจทย์ตัวอย่างบัญชี 2978
7 แบบฟอร์มการขอลาออกจากราชการ 3039
8 รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 3375
9 เอกสารขับเคลื่อนนโยบายสู่ภาคปฏิบัติ 3359
10 ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ งบดำเนินงาน 3226
11 แบบ สรจ3 65ปี 2953
12 แบบฟอร์มรับบำนาญ 2866
13 ถอนเงินประกันสัญญา 16228
14 แบบใบลาพักผ่อน 2953
15 ใบสำคัญรับเงิน 3118
16 ส่งใช้เงินยืม 2997
17 สัญญายืมเงิน 3459
18 แบบฟอร์มหนังสือรับรองตัวบุคคล 3129
19 แบบฟอร์มการขอมีบัตรประจำตัว 2801
20 แบบใบขอยกเลิกวันลา 2916
21 แบบใบลาพักผ่อน 2975
22 แบบใบลากิจ ลาป่วย คลอดบุตรและลาเพื่อดูแลภรรหลังคลอด 2969
23 แบบใบบันทึกยืม ก.พ.7 2888
24 แบบใบขอเพิ่มวุฒิใน ก.พ.7 2973
25 แบบคำขอเปลี่ยนชื่อ - สกุล ในทะเบียนประวัติ และ ก.พ. 7 2818
26 ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน 2944

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 (มหาสารคาม)
The Secondary Education Service Area Office 26
ที่อยู่ : ถนนเลี่ยงเมืองมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด
ตำบล แวงน่าง อำเภอ เมือง
จังหวัด : มหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ : 44000
หมายเลขโทรศัพท์ : 043777987
โทรสาร : 043777987


https://www.facebook.com/profile.php?id=100011242578667 twitter secondaryspm26@gmail.com line messages  
  Copyright © 2018 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26