• ประกาศเจตจำนง id="10"/>ประกาศเจตจำนง
  • ITA id="6"/>ITA
  • ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ id="2"/>ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
  • ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ id="3"/>ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
  • DLIT เรียนรู้ได้ ทุกที่ ทุกเวลา id="4"/>DLIT เรียนรู้ได้ ทุกที่ ทุกเวลา
2 3 4 6 10

ผู้อำนวยการ สพม. เขต 26

รองผู้อำนวยการ สพม. เขต 26

ลิ้งค์ :

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

1. กลุ่มอำนวยการ
2. กลุ่มนโยบายและแผน
3. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
4. กลุ่มบริหารงานบุคคล
5. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
6. กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
7. กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีฯ
8. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
9. กลุ่มกฎหมายและคดี
10. หน่วยตรวจสอบภายใน

สถิติการใช้งาน :

เข้าใช้จาก IP : 35.171.146.16
Online อยู่ : 3
วันนี้ 114
เมื่อวานนี้ 236
เดือนนี้ 350
ปีนี้ 350
รวมทั้งหมด 350
Record: 236 (17.09.2019)
( Counter 18-09-2019 )
ลำดับที่ รายการข่าวประชาสัมพันธ์ อ่าน วันที่
1 ประกาศโรงเรียนกุดรังประชาสรรค์ เรื่องประกวดราคาซื้อคุรุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 219
1 กันยายน 2562
2 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง ประกาศราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 195
29 สิงหาคม 2562
3 ประกาศโรงเรียนสารคามพิทยาคม เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมสนามฟุตบอลแบบ ฟ.3 พิเศษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 213
28 สิงหาคม 2562
4 ประกาศโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 230
28 สิงหาคม 2562
5 ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ เรื่อง การจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรมและประสบอุบัติภัย 258
20 สิงหาคม 2562
6 ประกาศโรงเรียนสารคามพิทยาคม เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุชุดกีฬา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 411
14 มีนาคม 2562
7 ประกาศโรงเรียนสารคามพิทยาคม เรื่อง ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 445
12 กุมภาพันธ์ 2562
8 การขายทอดตลาดอาคารเรียนแบบ 212(2509) โรงเรียนวาปีปทุม 637
14 ธันวาคม 2561
9 เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ จัดจ้าง 809
27 มิถุนายน 2561
10 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 934
18 มิถุนายน 2561
11 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์หอพัก โครงการห้องเรียนกีฬา 924
12 มีนาคม 2561
12 ประกาศโรงเรียนสารคามพิทยาคม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหอนอนนักเรียนแบบมาตรฐาน 38 พร้อมครุภัณฑ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1004
5 กุมภาพันธ์ 2561

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 (มหาสารคาม)
The Secondary Education Service Area Office 26
ที่อยู่ : ถนนเลี่ยงเมืองมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด
ตำบล แวงน่าง อำเภอ เมือง
จังหวัด : มหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ : 44000
หมายเลขโทรศัพท์ : 043777987
โทรสาร : 043777987


https://www.facebook.com/profile.php?id=100011242578667 twitter secondaryspm26@gmail.com line messages  
  Copyright © 2018 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26