สำนังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 (มหาสารคาม)
ระบบรังส่งหนังสื่อราชการ
ระบบรังส่งหนังสื่อราชการ
ระบบรังส่งหนังสื่อราชการ
ระบบรังส่งหนังสื่อราชการ

ระบบรายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ
ระบบรายงานผลตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
ระบบรายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ
ระบบรายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ
 
ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล สิ้นปีการศึกษา 2556 , 10 มิ.ย. 2557 และ 10 พ.ย. 2557
ให้โรงเรียนปรับปรุงข้อมูลนักเรียน 10 พ.ย. 2557 ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 12 พ.ย. 2557

เว็บไซต์ ข้อมูลสิ้นปีการศึกษา 2556
เว็บไซต์ ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 10 มิถุนายน 2557 DMC 2014
เว็บไซต์ ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 10 พฤศจิกายน 2557 DMC 2014

 

แบบวัดความสามารถในการอ่าน เขียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย และคัดกรองนักเรียนพิการ ทางการศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการกำหนดประเภท และหลักเกณฑ์ของคนพิการทางการศึกษา (ระหว่างการหาคุณภาพเครื่องมือ)

ดาวน์โหลดรายละเอียดคลิก

 

กิจกรรมของ สพม. เขต 26

นางชนิสรา ดวงบุบผา ผอ.สพม. 26 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

นางชนิสรา ดวงบุบผา ผอ.สพม. 26 เป็นประธานเปิดงาน ?เปิดบ้านวิชาการ ก.ว.ส.? ณ หอประชุมโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ เมื่อวัน 27 กุมภาพันธ์ 2558

นายองอาจ เทียมกลาง รอง ผอ.สพม. 26 ปฏิบัติราชการแทน ผอ.สพม. 26 เป็นประธานเปิดอบรมการเสริมสร้างสมรรถนะสำหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่พัสดุเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558

นางชนิสรา ดวงบุบผา ผอ.สพม. 26 เข้าร่วมการประชุมสภากาแฟหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดมหาสารคาม เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 ณ แขวงการทางมหาสารคาม

นางชนิสรา ดวงบุบผา ผอ.สพม. 26 พร้อมด้วย คณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิใน กพท. , อ.ก.ค.ศ. เขตฯ , กตปน. คณะผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ต้อนรับคณะติดตามและประเมินสำนักงานเขตฯ ของ สพฐ. เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558

นายชาญวิทย์ ทับสุพรรณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ ลงพื้นที่ตรวจติดตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ที่โรงเรียนนาภูพิทยาคม สังกัด สพม. 26 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2558 โดยมีนางชนิสรา ดวงบุบผา ผอ.สพม. 26 คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนให้การต้อนรับ

ภาพกิจกรรมทั้งหมด...

 

กิจกรรมของโรงเรียนในสังกัด สพม. เขต 26

โรงเรียนเขวาใหญ่พิทยาสรรค์จัดกิจกรรม \\\"เปิดบ้านวิชาการ\\\" วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558

โรงเรียนโกสุมวิทยารรค์ แต่งกายด้วยเสื้อสีขาวผ้าถุงสีเข้ม ทุกวันศุกร์

กีฬาภายในโรงเรียนยางวิทยาคม ปีการศึกษา 2557

พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 โรงเรียนเขวาใหญ่พิทยาสรรค์ จังหวัดมหาสารคาม

โรงเรียนเขวาใหญ่พิทยาสรรค์ จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวามหาราช

โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 4 ธันวาคม 2557

ภาพกิจกรรมโรงเรียนทั้งหมด...

 
 หนังสือราชการ / คำสั่ง เอกสารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
 ข่าวการศึกษา

นางชนิสรา ดวงบุบผา
ผู้อำนวยการ สพม. เขต 26

ประวัติ


สุขสันต์วันคล้ายวันเกิดของ
คุณตาราไตร จะดี
     โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์
คุณรำไพ ศุภฤทธิ์
     โรงเรียนบรบือ
คุณอัจฉริยา ธรรมแสง
     โรงเรียนผดุงนารี
คุณสุมาลา สุวรรณพันธุ์
     โรงเรียนวาปีปทุม
คุณลัดดาวัลย์ ทองบัวรุ่ง
     โรงเรียนสารคามพิทยาคม
คุณเบญจวรรณ เพชรก้อน
     โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา
รวมลิ้งค์ต่าง ๆ
     
สำนังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 (มหาสารคาม)