สำนังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 (มหาสารคาม)
ระบบรังส่งหนังสื่อราชการ
ระบบรังส่งหนังสื่อราชการ
ระบบรังส่งหนังสื่อราชการ
ระบบรังส่งหนังสื่อราชการ

ระบบรายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ
ระบบรายงานผลตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
ระบบรายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ
ระบบรายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ
 
 
 
 

ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล สิ้นปีการศึกษา 2556 , 10 มิ.ย. 2557 และ 10 พ.ย. 2557
ให้โรงเรียนปรับปรุงข้อมูลนักเรียน 10 พ.ย. 2557 ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 12 พ.ย. 2557

เว็บไซต์ ข้อมูลสิ้นปีการศึกษา 2556
เว็บไซต์ ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 10 มิถุนายน 2557 DMC 2014
เว็บไซต์ ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 10 พฤศจิกายน 2557 DMC 2014
เว็บไซต์ ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 31 มีนาคม 2558 DMC 2014 (สิ้นปีการศึกษา)
เว็บไซต์ ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 10 มิถุนายน 2558 DMC 2015
เหลือเวลารายงานและยืนยันข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 10 มิ.ย. 2558 อีก

 

แบบวัดความสามารถในการอ่าน เขียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย และคัดกรองนักเรียนพิการ ทางการศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการกำหนดประเภท และหลักเกณฑ์ของคนพิการทางการศึกษา (ระหว่างการหาคุณภาพเครื่องมือ)

ดาวน์โหลดรายละเอียดคลิก

 

กิจกรรมของ สพม. เขต 26

นางชนิสรา ดวงบุบผา ผอ.สพม. 26 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรในสังกัดร่วมพิธีวางพวงมาลาสักการะพระเจริญราชเดช (ท้าวกวด) ณ บริเวณสวนหนองข่า อำเภอเมืองมหาสารคาม เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2558

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2558 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพระเทพสิทธาจารย์ สพม. 26 นางชนิสรา ดวงบุบผา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2558 นางชนิสรา ดวงบุบผา ผอ.สพม. 26 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงนักเรียนในสังกัดร่วมกิจกรรมปั่นเพื่อแม่ ?bike for MOM?

นางชนิสรา ดวงบุบผา ผอ.สพม. 26 ให้เกียรติพบปะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดที่จะเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนมหาวิชานุกูล

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558 นางชนิสรา ดวงบุบผา ผอ.สพม. 26 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการและบรรยายพิเศษตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ?DLIT? ณ ห้องประชุมพระเทพสิทธาจารย์ สพม. 26

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2558 ณ หอประชุมศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม นางชนิสรา ดวงบุบผา ผอ.สพม. 26 นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมลงนามถวายพระพรฯ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2558

ภาพกิจกรรมทั้งหมด...

 

กิจกรรมของโรงเรียนในสังกัด สพม. เขต 26

สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ โรงเรียนบรบือ

พิธีมอบถ้วยรางวัลการแข่งขันฟุตบอล 7 คน โรงเรียนบรบือ

การนิเทศติดตามโรงเรียนในฝันยั่งยืน โรงเรียนบรบือ

โครงการขับขี่ปลอดภัยในสถานศึกษา โรงเรียนบรบือ

กิจกรรมออกกำลังกาย โรงเรียนบรบือ

โรงเรียนเขวาใหญ่พิทยาสรรค์ จัดกิจกรรม \\\" 12 สิงหา วันแม่แห่งชาติ\\\"

ภาพกิจกรรมโรงเรียนทั้งหมด...

 
 หนังสือราชการ / คำสั่ง เอกสารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
 ข่าวการศึกษา

นางชนิสรา ดวงบุบผา
ผู้อำนวยการ สพม. เขต 26

ประวัติ


สุขสันต์วันคล้ายวันเกิดของ
คุณรัชฎานรินทร์ พุดหล้า
     โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช
คุณนิดา กิจจินดาโอภาส
     โรงเรียนวาปีปทุม
คุณอนงค์ สิทธิวายุพัฒน์
     โรงเรียนสารคามพิทยาคม
คุณสุเทพ กาบคำบา
     โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์
รวมลิ้งค์ต่าง ๆ
     
สำนังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 (มหาสารคาม)