สำนังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 (มหาสารคาม)
ระบบรังส่งหนังสื่อราชการ
ระบบรังส่งหนังสื่อราชการ
ระบบรังส่งหนังสื่อราชการ
ระบบรังส่งหนังสื่อราชการ

ระบบรายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ
ระบบรายงานผลตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
ระบบรายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ
ระบบรายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ
 
ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล สิ้นปีการศึกษา 2556 , 10 มิ.ย. 2557 และ 10 พ.ย. 2557
ให้โรงเรียนปรับปรุงข้อมูลนักเรียน 10 พ.ย. 2557 ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 12 พ.ย. 2557

เว็บไซต์ ข้อมูลสิ้นปีการศึกษา 2556
เว็บไซต์ ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 10 มิถุนายน 2557 DMC 2014
เว็บไซต์ ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 10 พฤศจิกายน 2557 DMC 2014

 

แบบวัดความสามารถในการอ่าน เขียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย และคัดกรองนักเรียนพิการ ทางการศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการกำหนดประเภท และหลักเกณฑ์ของคนพิการทางการศึกษา (ระหว่างการหาคุณภาพเครื่องมือ)

ดาวน์โหลดรายละเอียดคลิก

 

กิจกรรมของ สพม. เขต 26

นายองอาจ เทียมกลาง รอง ผอ.สพม. 26 เป็นประธานเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษทางการศึกษา เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมวสุมหาสารคาม

นายองอาจ เทียมกลาง ปฏิบัติราชการแทน ผอ.สพม.26 เป็นประธานกล่าวเปิดงานโครงการส่งเสริมการอ่าน หนังสือพระราชนิพนธ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 20-21 มีนาคม 2558 ณ ห้องโสตทัศน์ศึกษาโรงเรียนแกดำวิทยาคาร

นายองอาจ เทียมกลาง รักษาราชการแทน ผอ.สพม.26 ร่วมเป็นเกียรติและบรรยายพิเศษโครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นต้น ณ โรงแรมตักสิลา มหาสารคาม วันที่ 18 มีนาคม 2558

นางชนิสรา ดวงบุบผา ผอ.สพม. 26 ร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการ ?การมัธยมศึกษา นำพาเยาวชนไทย ก้าวไกลสู่สากล? และรับรางวัลผู้บริหารดีเด่นจากเลขาธิการ กพฐ. เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2558

สพม. 26 บรรจุและแต่ตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ประจำปี2558

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2558 นางชนิสรา ดวงบุบผา ผอ.สพม. 26 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการกลุ่ม และศึกษานิเทศก์ในสังกัด ศึกษาดูงานการสร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

ภาพกิจกรรมทั้งหมด...

 

กิจกรรมของโรงเรียนในสังกัด สพม. เขต 26

โรงเรียนเขวาใหญ่พิทยาสรรค์จัดกิจกรรม \\\"เปิดบ้านวิชาการ\\\" วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558

โรงเรียนโกสุมวิทยารรค์ แต่งกายด้วยเสื้อสีขาวผ้าถุงสีเข้ม ทุกวันศุกร์

กีฬาภายในโรงเรียนยางวิทยาคม ปีการศึกษา 2557

พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 โรงเรียนเขวาใหญ่พิทยาสรรค์ จังหวัดมหาสารคาม

โรงเรียนเขวาใหญ่พิทยาสรรค์ จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวามหาราช

โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 4 ธันวาคม 2557

ภาพกิจกรรมโรงเรียนทั้งหมด...

 
 หนังสือราชการ / คำสั่ง เอกสารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
 ข่าวการศึกษา

นางชนิสรา ดวงบุบผา
ผู้อำนวยการ สพม. เขต 26

ประวัติ


สุขสันต์วันคล้ายวันเกิดของ
คุณอารีวรรณ ขัตติยะวงศ์
     โรงเรียนบรบือวิทยาคาร
คุณณัฐสุดา คิดไร
     โรงเรียนมหาวิชานุกูล
คุณสุคนธร คำสีหา
     โรงเรียนมิตรภาพ
คุณยุทธพงษ์ ปะกินำหัง
     โรงเรียนสารคามพิทยาคม
รวมลิ้งค์ต่าง ๆ
     
สำนังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 (มหาสารคาม)