สำนังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 (มหาสารคาม)
ระบบรังส่งหนังสื่อราชการ
ระบบรังส่งหนังสื่อราชการ
ระบบรังส่งหนังสื่อราชการ
ระบบรังส่งหนังสื่อราชการ

ระบบรายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ
ระบบรายงานผลตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
ระบบรายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ
ระบบรายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ
 
ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล สิ้นปีการศึกษา 2556 , 10 มิ.ย. 2557 และ 10 พ.ย. 2557
ให้โรงเรียนปรับปรุงข้อมูลนักเรียน 10 พ.ย. 2557 ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 12 พ.ย. 2557

เว็บไซต์ ข้อมูลสิ้นปีการศึกษา 2556
เว็บไซต์ ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 10 มิถุนายน 2557 DMC 2014
เว็บไซต์ ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 10 พฤศจิกายน 2557 DMC 2014

 

แบบวัดความสามารถในการอ่าน เขียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย และคัดกรองนักเรียนพิการ ทางการศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการกำหนดประเภท และหลักเกณฑ์ของคนพิการทางการศึกษา (ระหว่างการหาคุณภาพเครื่องมือ)

ดาวน์โหลดรายละเอียดคลิก

 

กิจกรรมของ สพม. เขต 26

นางชนิสรา ดวงบุบผา ผอ.สพม. 26 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักงานเขต ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรในสังกัด จัดพิธีรดน้ำขอพรจากผู้ใหญ่เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2558 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 เมื่อวันที่ 10 เมษายน

นางชนิสรา ดวงบุบผา ผอ.สพม. 26 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล ถวายราชสดุดี สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมายุ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558

นางชนิสรา ดวงบุบผา ผอ.สพม. 26 เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมลูกเสือชาวบ้าน เฉลิมพระเกียรติฯ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งแก อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2558

นายอภิสิทธิ์ ศรีดาพรหม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 รักษาราชการแทน ผอ.สพม. 26 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์หน่วยงานราชการฯ ฉลองครบรอบ 150 ปี จังหวัดมหาสารคาม เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2558

นายอภิสิทธิ์ ศรีดาพรหม รอง ผอ.สพม. 26 รองผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา ให้การต้อนรับและกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดต่อประธานในพิธีเปิด (นายเมธี สุพรรณฝ่าย รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม) เมื่อวันที่ 25 มี.ค. 58

นายองอาจ เทียมกลาง รอง ผอ.สพม. 26 เป็นประธานเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษทางการศึกษา เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมวสุมหาสารคาม

ภาพกิจกรรมทั้งหมด...

 

กิจกรรมของโรงเรียนในสังกัด สพม. เขต 26

โรงเรียนเขวาใหญ่พิทยาสรรค์จัดกิจกรรม \\\"เปิดบ้านวิชาการ\\\" วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558

โรงเรียนโกสุมวิทยารรค์ แต่งกายด้วยเสื้อสีขาวผ้าถุงสีเข้ม ทุกวันศุกร์

กีฬาภายในโรงเรียนยางวิทยาคม ปีการศึกษา 2557

พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 โรงเรียนเขวาใหญ่พิทยาสรรค์ จังหวัดมหาสารคาม

โรงเรียนเขวาใหญ่พิทยาสรรค์ จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวามหาราช

โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 4 ธันวาคม 2557

ภาพกิจกรรมโรงเรียนทั้งหมด...

 
 หนังสือราชการ / คำสั่ง เอกสารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
 ข่าวการศึกษา

นางชนิสรา ดวงบุบผา
ผู้อำนวยการ สพม. เขต 26

ประวัติ


สุขสันต์วันคล้ายวันเกิดของ
รวมลิ้งค์ต่าง ๆ
     
สำนังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 (มหาสารคาม)