สำนังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 (มหาสารคาม)
ระบบรังส่งหนังสื่อราชการ
ระบบรังส่งหนังสื่อราชการ
ระบบรังส่งหนังสื่อราชการ
ระบบรังส่งหนังสื่อราชการ

ระบบรายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ
ระบบรายงานผลตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
ระบบรายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ
ระบบรายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ
 
 
 

ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล สิ้นปีการศึกษา 2556 , 10 มิ.ย. 2557 และ 10 พ.ย. 2557
ให้โรงเรียนปรับปรุงข้อมูลนักเรียน 10 พ.ย. 2557 ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 12 พ.ย. 2557

เว็บไซต์ ข้อมูลสิ้นปีการศึกษา 2556
เว็บไซต์ ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 10 มิถุนายน 2557 DMC 2014
เว็บไซต์ ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 10 พฤศจิกายน 2557 DMC 2014
เว็บไซต์ ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 31 มีนาคม 2558 DMC 2014 (สิ้นปีการศึกษา)
เว็บไซต์ ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 10 มิถุนายน 2558 DMC 2015
เหลือเวลารายงานและยืนยันข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 10 มิ.ย. 2558 อีก

 

แบบวัดความสามารถในการอ่าน เขียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย และคัดกรองนักเรียนพิการ ทางการศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการกำหนดประเภท และหลักเกณฑ์ของคนพิการทางการศึกษา (ระหว่างการหาคุณภาพเครื่องมือ)

ดาวน์โหลดรายละเอียดคลิก

 

กิจกรรมของ สพม. เขต 26

พิธีมอบบ้านให้นักเรียนโครงการสร้างบ้าน 89 หลัง\"คืนความสุขสู่ลูก สพฐ\"และการมอบโล่รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติพร้อมการจัดทำข้อตกลง(MOU)

โครงการคืนสู่ท้องนา อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี \\\"ลงแขกเกี่ยวข้าว\\\"

คณะกรรมการการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบาย \" ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ \"เชิงประจักษ์ครั้งที่ 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

งานทำบุญเปิดป้ายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26

นางชนิสรา ดวงบุบผา ผอ.สพม. 26 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรใน สพม. 26 ร่วมประชุมรับฟังนโยบายด้านการศึกษาจากผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม (ดร.โชคชัย เดชอมรธัญ) ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2558 ณ ห้องประชุม สพป.มหาสารคาม เขต 1

นายอภิสิทธิ์ ศรีดาพรหม รอง ผอ.สพม. 26 นำคณะผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดร่วมวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 วันที่ 23 ตุลาคม 2558 ณ บริเวณอนุสาวรีย์ฯ ร. 5 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม

ภาพกิจกรรมทั้งหมด...

 

กิจกรรมของโรงเรียนในสังกัด สพม. เขต 26

อบรมใช้โปรแกรมSGS ปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้และพัฒนาแบบทดสอบคู่ขนาน โรงเรียนบรบือ

โรงเรียนบรบือ จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน เพื่อเฝ้าระวังปัญหาการเรียน

กิจกรรมวันแม่ 2558 โรงเรียนบรบือ

สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ โรงเรียนบรบือ

พิธีมอบถ้วยรางวัลการแข่งขันฟุตบอล 7 คน โรงเรียนบรบือ

ภาพกิจกรรมโรงเรียนทั้งหมด...

 
 หนังสือราชการ / คำสั่ง เอกสารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
 ข่าวการศึกษา

นางชนิสรา ดวงบุบผา
ผู้อำนวยการ สพม. เขต 26

ประวัติ


สุขสันต์วันคล้ายวันเกิดของ
คุณอรรถพล พันธุ์งาม
     โรงเรียนบรบือวิทยาคาร
คุณจิราพร จันทร์เจริญ
     โรงเรียนผดุงนารี
คุณวัลลภ คำแท่ง
     โรงเรียนผดุงนารี
คุณอัมพวรรณ์ กาญจนัษฐายี
     โรงเรียนสารคามพิทยาคม
คุณกรรณิกา ชื่นแดชุ่ม
     โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา
คุณพิทย์เศรษฐ์ ปั้นอยู่
     โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา
คุณอุไรวรรณ ทองอุ่น
     โรงเรียนเขื่อนพิทยาสรรค์
รวมลิ้งค์ต่าง ๆ
     
สำนังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 (มหาสารคาม)