สำนังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 (มหาสารคาม)
ระบบรังส่งหนังสื่อราชการ
ระบบรังส่งหนังสื่อราชการ
ระบบรังส่งหนังสื่อราชการ
ระบบรังส่งหนังสื่อราชการ

ระบบรายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ
ระบบรายงานผลตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
ระบบรายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ
ระบบรายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ
 
ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล สิ้นปีการศึกษา 2556 , 10 มิ.ย. 2557 และ 10 พ.ย. 2557
ให้โรงเรียนปรับปรุงข้อมูลนักเรียน 10 พ.ย. 2557 ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 12 พ.ย. 2557

เว็บไซต์ ข้อมูลสิ้นปีการศึกษา 2556
เว็บไซต์ ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 10 มิถุนายน 2557 DMC 2014
เว็บไซต์ ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 10 พฤศจิกายน 2557 DMC 2014

 

แบบวัดความสามารถในการอ่าน เขียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย และคัดกรองนักเรียนพิการ ทางการศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการกำหนดประเภท และหลักเกณฑ์ของคนพิการทางการศึกษา (ระหว่างการหาคุณภาพเครื่องมือ)

ดาวน์โหลดรายละเอียดคลิก

 

กิจกรรมของ สพม. เขต 26

นายชาญวิทย์ ทับสุพรรณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ ลงพื้นที่ตรวจติดตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ที่โรงเรียนนาภูพิทยาคม สังกัด สพม. 26 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2558 โดยมีนางชนิสรา ดวงบุบผา ผอ.สพม. 26 คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนให้การต้อนรับ

นางชนิสรา ดวงบุบผา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 เป็นประธานในพิธีปิดและมอบรางวัลแก่นักกีฬาในมหกรรมกีฬานักเรียนมัธยมศึกษา ครบ 150 ปี มหาสารคาม

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2558 นายอำนวย ปะติเส รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจราชการ และเป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันมหกรรมกีฬานักเรียนมัธยมศึกษา ครบ 150 ปี มหาสารคาม

ระหว่างวันที่ 13-17 ธันวาคม 2557 ณ ศูนย์การศึกษาไร้พรมแดนล้านนาอาเซียน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 จัดโครงการพัฒนาคุณภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด

นางชนิสรา ดวงบุบผา ผอ.สพม. 26 เข้าร่วมการแข่งขันรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWRADS) ประเภทผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษายอดเยี่ยม ด้านการบริหาร ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2557 ณ ห้องประชุม สพป.สกลนคร เขต 1 เมื่อวันที่ 9 ธ.ค. 57

นางชนิสรา ดวงบุบผา ผอ.สมพ. 26 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557

ภาพกิจกรรมทั้งหมด...

 

กิจกรรมของโรงเรียนในสังกัด สพม. เขต 26

กีฬาภายในโรงเรียนยางวิทยาคม ปีการศึกษา 2557

พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 โรงเรียนเขวาใหญ่พิทยาสรรค์ จังหวัดมหาสารคาม

โรงเรียนเขวาใหญ่พิทยาสรรค์ จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวามหาราช

โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 4 ธันวาคม 2557

พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 โรงเรียนเชียงยืนพิทธยาคม จังหวัดมหาสารคาม

โรงเรียนเขวาใหญ่พิทยาสรรค์ จัดกิจกรรมวันวชิราวุธ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2557

ภาพกิจกรรมโรงเรียนทั้งหมด...

 
 หนังสือราชการ / คำสั่ง เอกสารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
 ข่าวการศึกษา

นางชนิสรา ดวงบุบผา
ผู้อำนวยการ สพม. เขต 26

ประวัติ


สุขสันต์วันคล้ายวันเกิดของ
คุณสาลี่ จำปั่น
     โรงเรียนกุดรังประชาสรรค์
คุณปฤษณา ทาโว
     โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์
คุณสุทธินันท์ จิณาบุญ
     โรงเรียนบรบือวิทยาคาร
คุณอรุณี ใหม่คามิ
     โรงเรียนปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
คุณกรรณิการ์ เปลี่ยนขำ
     โรงเรียนผดุงนารี
คุณไกรศรี โพธิ์สิงห์
     โรงเรียนผดุงนารี
คุณนิมิต นวลจันทร์
     โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร
คุณเรืองอุไร ธรรมวัฒน์
     โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร
คุณเมตตา ติดวงษา
     โรงเรียนวาปีปทุม
คุณสำราญ วรรณปะกา
     โรงเรียนสารคามพิทยาคม
คุณสุนทร พลเรือง
     โรงเรียนสารคามพิทยาคม
คุณปราณี พันธุ์ยางน้อย
     โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์
รวมลิ้งค์ต่าง ๆ
     
สำนังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 (มหาสารคาม)