สำนังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 (มหาสารคาม)
ระบบรังส่งหนังสื่อราชการ
ระบบรังส่งหนังสื่อราชการ
ระบบรังส่งหนังสื่อราชการ
ระบบรังส่งหนังสื่อราชการ

ระบบรายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ
ระบบรายงานผลตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
ระบบรายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ
ระบบรายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ
 
ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล สิ้นปีการศึกษา 2556 , 10 มิ.ย. 2557 และ 10 พ.ย. 2557
ให้โรงเรียนปรับปรุงข้อมูลนักเรียน 10 พ.ย. 2557 ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 12 พ.ย. 2557

เว็บไซต์ ข้อมูลสิ้นปีการศึกษา 2556
เว็บไซต์ ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 10 มิถุนายน 2557 DMC 2014
เว็บไซต์ ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 10 พฤศจิกายน 2557 DMC 2014

 

แบบวัดความสามารถในการอ่าน เขียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย และคัดกรองนักเรียนพิการ ทางการศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการกำหนดประเภท และหลักเกณฑ์ของคนพิการทางการศึกษา (ระหว่างการหาคุณภาพเครื่องมือ)

ดาวน์โหลดรายละเอียดคลิก

 

กิจกรรมของ สพม. เขต 26

นายอภิสิทธิ์ ศรีดาพรหม รอง ผอ.สพม. 26 รักษาราชการแทน ผอ.สพม. 26 พร้อมด้วยข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2557 ณ ลานพระบรมรูปรัชกาลที่ 5 หน้าศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม

นายอภิสิทธิ์ ศรีดาพรหม รอง ผอ.สพม. 26 รักษาราชการแทน ผอ.สพม. 26 ประธานการประชุมเตรียมการดำเนินงานการรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2558 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2557 ณ ห้องประชุมพระเพทสิทธาจารย์

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2557 ณ ห้องตักสิลาบอลรูม โรงแรมตักสิลา จังหวัดมหาสารคาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 นำโดย นายอภิสิทธิ์ ศรีดาพรหม รอง ผอ.สพม. 26 ร่วมกับ สพป.มค. เขต 1 เขต 2 และ เขต 3 เป็นเจ้าภาพหลักการจัดประชุมสภากาแฟ

นางชนิสรา ดวงบุบผา ผอ.สพม. 26 เป็นประธานในพิธีเปิดและไหว้ครู นักศึกษาวิชาทหาร ณ ศูนย์ฝึกย่อยโรงเรียนมหาวิชานุกูล ประจำปีการศึกษา 2557 เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2557

นางชนิสรา ดวงบุบผา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 เป็นผู้แทนในการมอบเงินรางวัลสนับสนุนจากชมรมคนรักในหลวงแก่นักเรียนที่ชนะเลิศการประกวดกิจกรรมวาดภาพระบายสีและกิจกรรมหนังสือเล่มเล็ก ณ โรงเรียนมหาวิชานุกูล

สพม. 26 ได้รับเกียรติจากนายธวัช สุระบาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 โดยมี นางชนิสรา ดวงบุบผา ผอ.สพม. 26 และคณะผู้บริหาร ครู นักเรียนในสังกัดให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2557

ภาพกิจกรรมทั้งหมด...

 

กิจกรรมของโรงเรียนในสังกัด สพม. เขต 26

ผ้าป่าเพื่อการศึกษาโรงเรียนเขื่อนพิทยาสรรค์ วันศุกร์ ที่ 10 ตุลาคม 2557

งานแสดงมุทิตาจิตโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม

งานมุทิตาจิต โรงเรียนบรบือ

นำเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(Obec Awards)

โครงการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยของสำนักงานขนส่งจังหวัดมหาสารคาม ณ โรงเรียนบรบือ

โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ รับการนิเทศ ติดตามและให้ความช่วยเหลือโรงเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณภาพการศึกษารอบสาม

ภาพกิจกรรมโรงเรียนทั้งหมด...

 
 หนังสือราชการ / คำสั่ง เอกสารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
 ข่าวการศึกษา

นางชนิสรา ดวงบุบผา
ผู้อำนวยการ สพม. เขต 26

ประวัติ


สุขสันต์วันคล้ายวันเกิดของ
คุณวรีรัตน์ ชนะบุญ
     โรงเรียนบรบือ
คุณพร้อมพันธ์ สุวรรณแสน
     โรงเรียนบรบือวิทยาคาร
คุณมยุรี ลาดนาเลา
     โรงเรียนประชาพัฒนา
คุณไมตรี ศิริคะเณรัตน์
     โรงเรียนวาปีปทุม
รวมลิ้งค์ต่าง ๆ
     
สำนังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 (มหาสารคาม)