สำนังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 (มหาสารคาม)
ระบบรังส่งหนังสื่อราชการ
ระบบรังส่งหนังสื่อราชการ
ระบบรังส่งหนังสื่อราชการ
ระบบรังส่งหนังสื่อราชการ

ระบบรายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ
ระบบรายงานผลตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
ระบบรายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ
ระบบรายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ
 
ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล สิ้นปีการศึกษา 2556 และ 10 มิ.ย. 2557


เว็บไซต์ ข้อมูลสิ้นปีการศึกษา 2556
เว็บไซต์ ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 10 มิถุนายน 2557 DMC 2014


 

แบบวัดความสามารถในการอ่าน เขียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย และคัดกรองนักเรียนพิการ ทางการศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการกำหนดประเภท และหลักเกณฑ์ของคนพิการทางการศึกษา (ระหว่างการหาคุณภาพเครื่องมือ)

ดาวน์โหลดรายละเอียดคลิก

 

กิจกรรมของ สพม. เขต 26

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2557 ณ ห้องตักสิลาบอลรูม โรงแรมตักสิลา จังหวัดมหาสารคาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 นำโดย นายอภิสิทธิ์ ศรีดาพรหม รอง ผอ.สพม. 26 ร่วมกับ สพป.มค. เขต 1 เขต 2 และ เขต 3 เป็นเจ้าภาพหลักการจัดประชุมสภากาแฟ

นางชนิสรา ดวงบุบผา ผอ.สพม. 26 เป็นประธานในพิธีเปิดและไหว้ครู นักศึกษาวิชาทหาร ณ ศูนย์ฝึกย่อยโรงเรียนมหาวิชานุกูล ประจำปีการศึกษา 2557 เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2557

นางชนิสรา ดวงบุบผา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 เป็นผู้แทนในการมอบเงินรางวัลสนับสนุนจากชมรมคนรักในหลวงแก่นักเรียนที่ชนะเลิศการประกวดกิจกรรมวาดภาพระบายสีและกิจกรรมหนังสือเล่มเล็ก ณ โรงเรียนมหาวิชานุกูล

สพม. 26 ได้รับเกียรติจากนายธวัช สุระบาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 โดยมี นางชนิสรา ดวงบุบผา ผอ.สพม. 26 และคณะผู้บริหาร ครู นักเรียนในสังกัดให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2557

นางชนิสรา ดวงบุบผา ผอ.สพม. 26 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 วันที่ 2 ตุลาคม 2557 ณ ห้องประชุมพระเทพสิทธาจารย์ สพม. 26

นางชนิสรา ดวงบุบผา ผอ.สพม. 26 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีรับมอบทรัพย์สินบริจาคโดย หจก.แสงตะวันลิสซิ่ง และ บ.เอ.พี.ฮอนด้า จำกัด วันที่ 26 กันยายน 2557 ณ หอประชุมโรงเรียนมิตภาพ อำเภอแกดำ

ภาพกิจกรรมทั้งหมด...

 

กิจกรรมของโรงเรียนในสังกัด สพม. เขต 26

ผ้าป่าเพื่อการศึกษาโรงเรียนเขื่อนพิทยาสรรค์ วันศุกร์ ที่ 10 ตุลาคม 2557

งานแสดงมุทิตาจิตโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม

งานมุทิตาจิต โรงเรียนบรบือ

นำเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(Obec Awards)

โครงการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยของสำนักงานขนส่งจังหวัดมหาสารคาม ณ โรงเรียนบรบือ

โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ รับการนิเทศ ติดตามและให้ความช่วยเหลือโรงเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณภาพการศึกษารอบสาม

ภาพกิจกรรมโรงเรียนทั้งหมด...

 
 หนังสือราชการ / คำสั่ง เอกสารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
 ข่าวการศึกษา

นางชนิสรา ดวงบุบผา
ผู้อำนวยการ สพม. เขต 26

ประวัติ


สุขสันต์วันคล้ายวันเกิดของ
คุณพัชรบูลย์ ภูมิพันธุ์
     โรงเรียนผดุงนารี
คุณธนะศักดิ์ ตรีสุทธิวงษา
     โรงเรียนสารคามพิทยาคม
รวมลิ้งค์ต่าง ๆ
     
สำนังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 (มหาสารคาม)