• ITA id="6"/>ITA
  • วันครู id="9"/>วันครู
  • ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ id="2"/>ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
  • ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ id="3"/>ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
  • DLIT เรียนรู้ได้ ทุกที่ ทุกเวลา id="4"/>DLIT เรียนรู้ได้ ทุกที่ ทุกเวลา
2 3 4 6 9

ผู้อำนวยการ สพม. เขต 26

รองผู้อำนวยการ สพม. เขต 26

ลิ้งค์ :

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

1. กลุ่มอำนวยการ
2. กลุ่มนโยบายและแผน
3. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
4. กลุ่มบริหารงานบุคคล
5. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
6. กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
7. กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีฯ
8. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
9. กลุ่มกฎหมายและคดี
10. หน่วยตรวจสอบภายใน

สถิติการใช้งาน :

เข้าใช้จาก IP : 18.207.255.49
Online อยู่ : 2
วันนี้ 2
เมื่อวานนี้ 217
เดือนนี้ 1,412
ปีนี้ 1,480
รวมทั้งหมด 1,480
Record: 243 (03.12.2019)
( Counter 10-12-2019 )

การแข่งขันฟุตบอลลีกคัพ สพม. เขต 26 :

ลำดับที่ รายการ อ่าน วันที่
1 รายงานงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 317
31 ตุลาคม 2562
2 รายงานงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2562 389
8 ตุลาคม 2562
3 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 เรื่อง การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1549
9 สิงหาคม 2562
4 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลสกรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1059
6 สิงหาคม 2562
5 รายงานงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 985
6 สิงหาคม 2562
6 อนุญาตให้รื้อถอนอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง 999
5 สิงหาคม 2562
7 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 เรื่อง ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 1049
5 สิงหาคม 2562
8 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 เรื่อง รายละเอียดการประเมินศักยภาพของผู้ประสงค์ขอย้ายตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2562 1146
26 กรกฎาคม 2562
9 โครงการการประชุมปฏิบัติการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาการคำนวณเพื่อสร้างพื้นฐานด้านกระบวนการคิดขั้นสูงอย่างสร้างสรรค์สู่การสร้างนวัตกรรมของผู้เรียน 1856
22 กรกฎาคม 2562
10 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสังนักงานคณะกรรมการการศคกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2562 1363
19 กรกฎาคม 2562
ลำดับที่ รายการ อ่าน วันที่
1 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 เรื่อง แก้ไขประกาศ 2314
29 สิงหาคม 2562
2 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2499
28 สิงหาคม 2562
3 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 5200
9 สิงหาคม 2562
4 ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัด สพม.เขต 26 2732
28 มกราคม 2562
5 ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สังกัด สพม.เขต 26 2515
25 มกราคม 2562
6 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไปในสถานศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 2511
24 มกราคม 2562
7 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สังกัด สพม.เขต 26 2482
22 มกราคม 2562
8 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลืออกเป็นพนักงานราชการทั่วไปในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 2643
15 มกราคม 2562
9 ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สังกัด สพม.26 2579
9 มกราคม 2562
10 ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการเงินและการบัญชี สังกัด สพม.เขต 26 2538
13 ธันวาคม 2561

ITA สพม. เขต 26 :

ศิษย์เก่ามอบรถยนต์ให้โรงเรียนกุดรังประชาสรรค์มูลค่า950,000บาท

ศิษย์เก่าจัดงานผ้าป่าคืนสู่เหย้าเหล่ากานอน 41 ปี กุดรังประชาสรรค์ เพื่อจัดซื้อรถยนต์มอบให้ใรงเรียน

14 กันยายน 2560  1464

ลำดับที่ ชื่อไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด คลิก
1 แบบฟอร์มเบิกสวัสดิการการศึกษาบุตร 1547
2 แบบฟอร์มเบิกสวัสดิค่ารักษาพยาบาล 1385
3 แบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online 1710
4 เฉลยสมุดเงินสด 1316
5 เฉลยรายงานเงินคงเหลือประจำวัน 1333
6 โจทย์ตัวอย่างบัญชี 1435
7 แบบฟอร์มการขอลาออกจากราชการ 1490
8 รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 1826
9 เอกสารขับเคลื่อนนโยบายสู่ภาคปฏิบัติ 1866
10 ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ งบดำเนินงาน 1684

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 (มหาสารคาม)
The Secondary Education Service Area Office 26
ที่อยู่ : ถนนเลี่ยงเมืองมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด
ตำบล แวงน่าง อำเภอ เมือง
จังหวัด : มหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ : 44000
หมายเลขโทรศัพท์ : 043777987
โทรสาร : 043777987


https://www.facebook.com/profile.php?id=100011242578667 twitter secondaryspm26@gmail.com line messages  
  Copyright © 2018 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26